Træningstilbudet omfatter forskellige emner for at optimere kommunikations- og salgsprocesser, ligesom lednings- og præsentationskompetencer. Afhængig af kundebehov bliver disse seminarer konciperet individuel og gennemført et sted efter dit valg. Seminartilbudet omfatter følgende emner:

 

  • Succesfuld kommunikation
  • overbevisende tale (ordvalg)
  • virkningsfuld og souveræn præsentation
  • konstruktiv konfliktløsning
  • change management
  • tid- og selvmanagement
  • fra medarbejder til chef (leder)
  • leadership for unge og erfarene ledere
  • salgstræning B2B / B2C

 

Salgstræning B2B/B2C

En god sælger har desuden brug for motivation, engagement, målorientering og et " salgsgen" for at arbejde succesfuld. Dertil hører naturligvis også en solid viden i sit fag og om produkterne og soft skills. Derfor forenes teori og praksis (i vore seminarer). Seminarene er opbygget i moduler og kan efter dit personlige behov konciperes. Alle salgsmoduler indeholder produktspecifiske salgssamtaler og rollespil, for at forberede deltagerne på konkrete, praksisorienterede situationer i salgshverdagen. Samtalesimulationerne kan, hvis det ønskes, også gennemføres med videofeedback.

 1. Personlighedsorienterede forhandlinger og salg

Hvor har jeg mine genetisk betingede styrker eller svagpunkter? Med hvilken kunde har jeg altid problemer? Hvorfor har jeg vanskeligheder med nogle kunder med kundeorienteringen? Hvordan finder jeg ud af kundens personlighedsstruktur? Hvilket produkt passer til en bestemt forbruger? Hvorfor køber kunden et produkt hos konkurrencen, selvom jeg tilbyder det bedre produkt til samme eller lavere pris? Hvilke non- / verbale signaler sender eller modtager jeg, hvilke af dem er købesignaler og hvordan kan jeg udnytte dem til min fordel?

2. Fra produktpræsentationen til afslutningen

Hvordan præsenterer jeg min bedrift og mit produkt optimalt? Hvordan fører jeg kunden fra produktfordelen til kundefordelen? Hvordan skelner jeg mellem indvendinger og påskud og hvordan udretter jeg min argumentation derefter? Hvilken salgstaktik indsætter jeg? Hvad skal jeg vide om konkurrencen? Hvordan fører jeg vanskelige prisforhandlinger? Hvordan opnår jeg allerede mens salgssamtalen så meget som mulig samtykke med kunden (commitments)? Hvordan ser en målorienteret behovsanalyse ud, og med hvilke spørgsmål får jeg kundens behov at vide? Hvordan bliver vi handelsenig og jeg samtidig kan give kunden en fornemmelse af, at det var et godt køb?

3. Den korte salgssamtale - et helvede for sælgeren?

Hvorfor går nogle sælgere lugt i en tidsfælde? Hvilke fordele har en kort salgssamtale? Hvordan opnår jeg et optimal output i en salgssamtale? Hvordan bliver af en kort samtale en uventet lang samtale? Hvilke grundforudsætninger må være givet og hvordan forbereder jeg mig? Giver jeg på grund af tidspres afkald på spørgsmål og pavser og bepakker kunden med argumenter og brochurer? Hvordan skal jeg i få minutter komme til en afslutning? Hvor konkret må eller skal jeg være? Hvorledes og hvornår slutter jeg en kort salgssamtale? Hvordan vinder jeg selv under tidspres kundens opmærksomhed?

4. After -sales management og aktiv kundebinding

Købekontrakten er underskrevet - og nu? Hvordan binder jeg for fremtiden kunden til min bedrift og mig? Hvordan opnår jeg yderligere forretninger per cross -/upselling? Hvilken service har kunden brug for?  Hvordan klarer jeg reklamationer, kan jeg positionere mig for kundeorienterede problemløsninger og således vinde kundens tillid? Hvordan kan jeg udnytte anbefalingsmarketing af en tilfreds kunde?

 

Lærlingstræning

 Mange bedrifter opdager på tiltagende måde betydningen af training for unge under uddannelse, for ofte er soft skills hos de unge mennesker ikke tilstrækkelige uddannet. Manglende kommunikationskompetence, mangel af kompetencen til konfliktløsninger og teamorientering, mangel af målbevidsthed, reduceret arbejdsiver og mange andre "bløde faktorer" hindrer en rask integration af de unge i det daglige arbejde og medfører en stærkere indsats af ledere, kolleger og personalafdelingen. Lærlingstraining betyder i reglen en umiddelbar fordel for bedriften. De unges adfærd bliver for det meste også registreret som positiv forandring. Punktlighed, pålidelighed og interesse for bedriften og den egen udvikling er vigtige, for dermed forbedres hele arbejdsklimaet føleligt. Også lærlingstrainingen bliver efter udførlig briefing nøje og individuel tilpasset Deres bedrift og Deres medarbejdere. En anden form af træning har ingen varig virkning og nytter ingen.

 

I trænings, workshops og seminarier er det muligt at gøre mange coaching-emner tilgængelige også for grupper. Ofte er det fornuftigt, hvad tid, indhold og omkostninger angår at bibringe grupperne teoretisk baggrundviden, vise hen på sammenhæng og i små hold eller i 1:1 coaching analysere de individuelle behov og i samarbejde finde en personlig løsning. Især når det drejer sig om bedriftssammenhæng er det efter min erfaring vanskeligt - næsten umuligt - at opnå den nødvendige åbenhed og gennemskuelighed af den egen situation og de egne behov hos deltagerne i gruppearbejdet. Man vil jo ikke så gerne åbenbare alt for meget privat overfor kolleger og ledere, og heller ikke tale om sine svagheder, ængstelser og hindringer i den store runde. Alt for stor er frygten, at det kunne skade den egen karriere. Er gruppen af seminardeltgerne ikke umiddelbart erhvervsmæsig forbundet med hinanden og der er en stor fortrolighed og åbenhed mellem kollegerne, kan der også her findes en gruppeløsning.

Især i stressmanagement og burnout-prævention har det vist sig, at et en- eller to-dages-seminar for ledere ikke har nogen særlig varig virkning. Deltagerne går hjem med deres seminarmateriale, har måske lært det ene eller det andet om sig selv og de egne adfærdsmønstre og er villig til at begynde en sundere levemåde. I reglen holder disse gode forsatser kun nogle dage , inden hverdagen har indhentet dem igen. Grunden dertil er de gamle mønstre og vaner , som har manifesteret sig i mange år og er blevet til en fortrolig ledsager. Vedkommende fortsætter denne skadelige levemåde til kroppen trækker nødbremsen, eller der kommer modstand udefra. Intet er værre end at forandre gamle vaner. Det kræver tid, tålmodighed disciplin, kraft og understøttelse udefra og kan ikke tilføres en løsning i et par dages seminar.

 

Desuden tilbyder jeg som trainer med licens åbne eller inhouse seminarer for STRUCTOGRAM® trænings-systemet.