STRUCTOGRAM® - Personlighedens genestiske code

Per STRUCTOGRAM® trænings-system ved du mere om dig selv, kan bedre indsætte dine styrker, forstår bedre de andre mennesker og vinder deres tillid. På den måde skaber du forudsætningerne for varig succes i sektor salg og ledning ligesom i hver social interaktion.

Biostrukturanalysen er ingen psykologisk test, men en metode uden vurdering for at finde frem til den individuelle, genetisk betingede personlige grundstruktur og adfærdsmønstre. STRUCTOGRAM® trænings-systemet (Biostrukturanalyse) blev udviklet på grundlag af undersøgelser i hjerneforskningen og bliver bekræftet af aktuelle forskningsarbejder i anthropologiske discipliner og systemvidenskaber. Biostruktur-analysen skelner hos voksne mellem den genetiske grundstruktur, som ikke kan forandres, og miljø betingede personlige kendetegn, som kan forandres, altså hvilke personlige kendetegn og adfærdsmønstre kan forandres og hvilke ikke.

Deltagerne lærer deres personlige grundstruktur at kende og får kendskab til deres styrker, svagpunkter og grænser. I stedet for almindelige adfærsrecepter bliver individualiteten af den enkelte person placeret i forgrunden, så han kan udnytte sine personlige evner optimalt. Vedkommende lærer, hvordan han i overenstemmelse med sit væsen kan udvikle sig vidre og virke ægte.

 STRUCTOGRAM® trænings-systemet består af tre moduler:

  1. Med nøglen "kend dig selv"- STRUCTOGRAM® får deltagerne nøje kendskab om deres biostruktur og således om deres personlige muligheder og grænser.

  2. Med nøglen "menneske kundskab"- TRIOGRAM® lærer deltagerne, at opdage biostrukturer af andre mennesker og at optimere deres socialkompetence. 

  3. Med nøglen "til kunden" lærer deltagerne, at sælge det samme produkt til forsellige kunder på forskellige " måder" for at opnå en varig kundeforbindelse.

 I markedet eksisterer mange personlighedsmodeller, som ofte er meget omfattende. Biostrukturanalysen med STRUCTOGRAM® har i hele verdenen udviklet sig til en af de førende træningsmetoder uafhængig af brancher og deres størrelse. STRUCTOGRAM®-centre findes i 28 lande og undervisningsmaterialet er oversat i 22 sprog. Mere end en million deltagere har allerede stiftet kendskab med STRUCTOGRAM®- trænings-systemet.

Hvad er så enestående og succesfuld ved STRUCTOGRAM®-træning?

  • Naturvidenskabeligt funderet personlighedsmodel med bekræftigelse af aktuelle resultater i neurovidenskab, adfærdsgenetik og molekularbiologi.
  • Simpel anvendelse med umidelbbar praksistransfer
  • Ringe forbrug af tid. Kun en dag per modul.
  • Markant visualisering af resultaterne: STRUCTOGRAM®- og TRIOGRAM®-skive
  • Usædvanlig lang test- / re- test reliabilitet over et tidsrum op til 13 år

 

Vi kan ikke være alt, hvad vi gerne ville, men vi kan blive alt, hvad der er muligt for os.

(Dr. Dean Hamer, adfærdsgenetiker, direktoren af Gene Structure and Regulation Unit am National Cancer Institute (NCI), Bethesda, USA)