Nutildags kan ingen virksomhed undvære  et professionelt projektmanagement og udvikle sig vidre. Især store projekter kan få indflydelse på andre bedriftsområder og indeholder tit forhindringer og fælder, som kan få et projekt til at slå fejl. Sommetider forsvinder projekter igen, fordi tid og budget blev vurderet forkert, en mangel på know how, manglende motivation fra medarbejdernes side kan være nogle af årsagerne. Men også mindre bedrifter har i mellemtiden indset, at det er meget svært ved siden af det daglige, at omsætte nye projekter.

Krav til projektledelsen

Positionen af en projektleder er ikke særlig yndet, fordi han er ansvarlig for gennemførelsen og resultatet, ligemeget hvordan det ender. Omkring 80% af nye projekter mislykkes som regel, fordi projektlederen ikke har tilstrækkelig social kompetence. Det er en af de vigtigste forudsætninger, når det drejer sig om føringspositioner. Projektlederen må være i stand til at handle diplomatisk, tænke strategisk, præsentere projektet og sælge, koordinere, emfatisk navigation gennem krisen, at motivere og løse opstående konflikter. Han skal være en dygtig networker med evnen at sætte sin vilje igennem og arbejde målorienteret. Det betyder naturligvis ikke at slå om sig til alle sider, tværtimod skal han sørge for, at alle vedrørende føres sammen igen og igen. Aftaler, omkostninger og ressourcer skal planlægges, tages under opsyn og tilpasses. Hver lille forandring i fremgangsmåden skal drøftes og kan kun gennemføres, når beslutningerne finder almindelig medgørlighed. Opgaven kræver af projektlederen, at han uafbrudt bestemmer sin egen position - og han skal kunne tåle kritik.

Livsstadier i et projektteam

Et projektteam oplever også en livscyklus, som projektlederen må have kendskab til. Disse stadier kaldes også gerne: forming, storming, norming og performing.

I det første stadium dannes et team af forskellige kompetente personer, og opgaverne bliver efter evne fordelt. Rammebetingelserne bliver fastlagt. Efter en nøjagtig analyse af projektet, stakholder, såvel som chancer og risikoer følger konstitueringen. Arbejdet kan begynde. Projektdeltagerne finder deres plads i et team, og regler for fælles samarbejde bliver opstillet. Når projektet er afsluttet bliver et team opløst, men inden det er så vidt, bliver alle resultater underkastet en vurdering i en workshop. Fælles bliver der reflekteret over samarbejde, de opnåede mål og løsninger. For at sikre disse erfaringer bliver de stillet sammen til "Lesson Learned" og danner således et grundlag for fremtidige projekter.

Interimmanager some projektleder

Skulle det ikke være muligt at finde egnede medarbejdere, som kunne indsættes som projektledere, er det ikke nødvendigt at give afkald på hele projektet. Ved hjælp af moderations- og kreativmetoder i samarbejde med en stærk person med omfattende social kompetence kan en interimmanager som projektleder også føre et virtuelt team med forskellig beliggenhed sikkert gennem vanskelige stadier.

Projekter kan indeholde mange forskellige opgaver og fornødenheder: Der kræver f. eks. hard- og software-updates, implementering, certificering, lancering af nye produkter og virksomhedsområder, restrukturering og fusioner og et professionelt projektmanagement.