Forandringer i bedriften på strategisk område eller forandringer i struktur- og afviklingsorganisationen er nødvendige, for at blive konkurrencedygtig. Det skulle ske i altid kortere afstande. Stadig forandring er blevet til hverdag. Fusioner og virksomhedssammenslutninger præger nutidens erhvervsliv, virksomhedskriser i alle brancher skal magtes.

Er medarbejderne rede til at gå ind på forandringerne opstår der ingen problemer. Men der kan også danne sig modstand og stress. Det alene skal ikke ses for negativt. Værre er total mangel på interesse fra medarbejdernes side. Det tyder som regel på, at ingen mere tror på en chance. Årsager for modstanden findes overvejende i det emitionale. Hvis ledelsen går ind på medarbejdernes sorger, bliver en hel del af presset taget fra dem og desuden kan ledelsen profitere af medarbejdernes erfaring og ideer. De vil gerne intgreres i processen.

Man skulle ikke overlade kommunikationen til "rygter og snak" på korridoren, det er den forkerte vej og kun årsag for flere stridigheder. En målrettet, åben kommunikation hjælper at forstå de nødvendige forandringer. Hver medarbejder er  interesseret i at forstå, hvilke udvirkninger "change proces"  har på hans personlige situation. Et perspektivskifte i virksomheden kan hjælpe at forstå medarbejdernes synspunkter.

Forandringsprocesser i virksomheder - store eller små - kræver omhyggelig planlægning og omsætning, især når forskellige bedriftsstrukturer støder sammen så bliver det nødvendigt, at internationale teams arbejder sammen. I sådanne tilfælde kommer det især an på en diplomatisk omgang med hinanden. Skal change processen gennemføres med vold og magt, kan det kun føre til bortgangen af de dygtige, andre medarbejdere bliver mere og mere utilfredse og melder sig syge.

Som interim manager med erfaring i forandringer i virksomheder kan jeg hjælpe med at forberede omstruktureringer og sørge for tilstrækkelig  information, integration og motivation for alle implicerede.