Især små og mellemstore bedrifter bliver ofte hårdt rammt af forandringer på markedet og på denne måde udsat for fare i deres eksistens. Efter nogle års nedgang i omsætningen opstår snart alvorlige likvidationsproblemer, da de økonomiske reserver er opbrugt og bankerne nægter kortvarige krediter, eller renterne er for høje efter dårlig rating. Nødvendige investeringer i bygninger eller fartøjer, produktfolio, medarbejdere, IT, marketing og salg kan ikke skaffes til veje. Dermed er bedriftsejeren handlingsudygtig, han kan ikke føre bedriften tilbage på gevinstsiden og afvende en insolvens.

 Rettidig at forstå forandringerne på markedet og nøje kendskab af sin egen bedrift giver mulighed til at reagere med kontroleret tilpassning af strukturer, nye processer, mål og forholdsregler. Det er altså nødvendigt at underkaste hele virsomheden  en objektiv, funderet og målorienteret 360 graders betragtning. Målet er altid bevarelsen af eksistensen og arbejdspladserne, selv om det betyder graverende forandringer forbundet med anstrengelser for alles vedkommende. I store virksomheder er rådgivning i almindelig omfang ikke nok. Et dyrt koncept med imponerende powerpoint-folier og formelhalløj i exeltabeller er ikke tilstrækkelige, for der mangler også personale og erfaring, for at transponere de aftalte forholdsregler. Desuden har pågældende bedrifter i første linie brug for hurtig, pragmatisk og operativ hjælp. Det er det en struktureret, kommunikativ og resolut rådgiver med hjerte og forstand med mange års erfaring og en god blanding af emfati og forretningssans kan byde.

 Bedriftsorganisation og -vurdering

 • Bedriftsstyrelsen, procesanalyse og -optimering
 • Vurdering af den økonomiske situation. Analyse af svage punkter og indledning af egnede forholdsregler
 • Restrukturering af change management
 • Projektmanagement (f.eks. IT, bygningsteknik, Zertifikation o.s.v. fra produktudvalget hen til implementering)

 Marketing/Salg

 • Fremstilling af en analyse af hvilken fremgår hvad skulle og hvad er, hvor ligger vores fordele og hvor står vi tilbage i vores profil (SWOT)
 • Bestemmelse af USP (Unique Selling Proposition)
 • Fremstilling af marketing-, kommunikations-, markedsførings- og reklame konceptioner
 • Definition/gennemførelse af aftalte programmer (direct mailings til akvirering af nye kunder, ny bearbejdet website, uddannelse af konsulenter, mediaplanlægning, PR, event marketing  o.m.m.)

 Personalvæsnet (Human Resources)

 • Rekrutering af personale (jobprofil, udvalg af ansøgninger, forberedelse og gennemførsel af ansøgningssamtaler, vurdering af samtalerne og anbefaling af en kandidat)
 • Personal- og teamudvikling
 • Medarbejdermotivation
 • Omgang med hinanden i virksomheden