Forskellige livsafsnit og skiftende økonomiske forhold stiller uafbrudt nye og højere krav til mennesker og bedrifter. Ofte fører det til økonomiske og private kriser, konflikter, vedrørende den egen person, iagttagelsen, det sociale eller faglige miljø, den oprindelige planlægning af livet og selvforståelsen. Resultatet viser sig tit meget senere, når det indre og ydre tryk er blevet for stor, bedriften ikke kan føres rentabelt vidre og eksistensen og sundheden er truet.

Især i små og mellemstore bedrifter har et omsætningsindbrud over længere tid også umiddelbart indflydelse på bedriftsejerens familie - og omvendt. Balancen mellem firma og familie er forstyrret. De mange problemer på alle fronter kan ikke mere løses med de hidtidige midler som rationalisering, foreløbige krediter, ferie eller afslapningstræning. En udvej af denne situation synes for vedkommende umuligt. der er kun så meget kraft tilbage, at opretholde bedriften nogenlunde gående og skrue private krav ned på det laveste niveau. Til sidst er alle pågældene i en tilstand af demotivation og hjælpeløshed, udmattelse og håbløshed. Hvem kunne hjælpe?

 En praksiserfaren og målorenteret bedriftsrådgiver med en tillægskvalifikation som systemisk coach og procesledsager kunne i disse tilfælde foretage en neutral og fordomsfri situationsanalyse. Det er ikke tilstrækkeligt at få bedriften i gang igen foreløbig. den skal også for en længere fremtid stå på en solid basis. Dertil hører en nøje planlægning og en gennemførsel af nødvendige strukturforandringer, og samtidig er  samarbejdet med medarbejderne meget vigtigt. Familierne af bedriftsstyrelsen skal også indbindes i denne omstrukturering. Løsningen af et problem betyder ikke, at alle andre konflikter er klaret.

 For at hjælpe Dem med disse komplekse udfordringer tilbyder jeg min understøttelse:

 Min service kan efter behov i omfang og varighed kombineres eller også bestilles som enkeltpakke.